Anleggsgartner for det offentlige

Vi har i årrekke hatt et godt samarbeid med kommunene her på Haugalandet. Vi vedlikeholder og skaper nye parkanlegg, gatetun, veier, skoler, gravplasser og borettslag.

Det er mye vi må ta hensyn til i vårt arbeide med å gjøre utemiljøet attraktivt. Offentlige må forholde seg til gitte rammer og beløpsgrenser, i tillegg til at alt skal være brukervennlig for alle. Vi må dermed legge til rette for fremkommelighet og mennesker med ulike utfordringer, slik at resultatet får en universell utforming som kan nytes best mulig av alle.

Vi samarbeider og finner best mulige løsninger for offentlige etater. I planleggingsfasen er det viktig å ha gode dialoger i forkant, slik at vi kommer frem til en plan som i størst mulig grad tilfredsstiller alles behov.